شناسه:
رمز:
شناسه و رمز را فراموش کرده‌ام.
اخبار و اطلاعیه‌ها
آغازثبت نام دوره هاي آموزشي مديريت و گردشگري ـ پاييز و زمستان93
آموزش مديريت، 1393/06/22
جهت دريافت تقويم آموزشي اينجارا کليک کنيد . تلفن تماس 07132285045
آغاز ثبت نام دوره هاي تکنولوژي اطلاعات پاييز 93 سازمان مديريت صنعتي ـ نمايندگي فارس
آموزش تکنولوژي اطلاعات، 1393/06/17
جهت دريافت تقويم آموزشي دوره هاي تکنولوژي اطلاعات پاييز 93 اينجا کليک نماييد.
آغاز ثبت نام دوره هاي فني و مهندسي پاييز و زمستان 93 سازمان مديريت صنعتي ـ نمايندگي فارس
آموزش تکنولوژي اطلاعات، 1393/06/17
براي دريافت تقويم آموزشي فني و مهندسي پاييز و زمستان 93اينجا کليک نماييد.
راهنماي ثبت نام در دوره هاي کاربران شهرداري الکترونيک (سيستم سرا)
آموزش تکنولوژي اطلاعات، 1393/02/30
جهت مشاهده راهنماي ثبت نام اينجا کليک نماييد.